Kullaberg

Att stå ute vid Kullens fyr och se ut över havet och de branta klipporna är en skönhetsupplevelse, vilken tid på året man än kommer.

2014-01-03 10:16

På Kullaberg domineras skogarna av såväl barr- som lövträd, men här finns också rester av enbevuxna ljung- och fäladsmarker, åker och äng.

2014-01-03 09:49

Himmelstorp är en fyrlängad korsvirkesgård vid foten av Kullaberg. De nuvarande byggnaderna härstammar från 1800-talets förra hälft och är förklarade som byggnadsminne.

2014-01-02 22:37

Håkull är Kullabergs högsta punkt på 187,5 meter. Här uppe växer nästan ingenting, så utsikten är fri åt alla håll. Det enda man inte ser är Kullens fyr.

2013-05-30 19:29

Kullaberg är namnet dels på en bergskam, belägen längst ut på halvön Kullen i nordvästra Skåne, dels namnet på naturreservatsbildningar som ligger på och i anslutning till Kullaberg.

2013-05-30 19:15

Längst ut på Kullaberg står Kullens fyr. Den är Skandinaviens ljusstarkaste fyr i ett av världens mest trafikerade vatten. Den är belägen 78,5 meter över havet och kan ses på fem mils avstånd. I över 1000 år har här funnits en fyr som vakat över land och hav.

2013-05-14 14:28