Kidox information

Kidox.tv är ett unikt projekt med målsättning att låta barn och unga komma till tals i dokumentärer, reportage och filmer. Kidox.tv ska bli en plats där man kan höra och se hur barn tänker, känner och drömmer. Vi tar barn och deras tankar och känslor på allvar och gör det på ett både seriöst och lekfullt sätt.

2013-10-01 09:33