Dramadokumentär

I filmen ”Vem lyssnar på Ella?” berättar en mamma om dagen då hon för första gången började misstänka att något inte stod rätt till med sin 3-åriga dotter Ella. Mamman hade varit frånskild sedan ett par år och när dottern kom tillbaka från umgänge med pappan började hon uppträda konstigt och säga saker som inte var normalt för ett barn i hennes ålder.

”Årets viktigaste film.” BRY Barns Rättskydd

2017-01-15 21:11

Den här filmen bygger på ett autentiskt samtal mellan en 8-årig pojke och en socialsekreterare.Pojken berättar detaljerat vad hans pappa utsätter honom för och efter samtalet går socialsekreteraren in till sin kollega och redogör för vad pojken har berättat.

2016-09-14 08:44