Vitsippans sista sång

På Kullaberg domineras skogarna av såväl barr- som lövträd, men här finns också rester av enbevuxna ljung- och fäladsmarker, åker och äng. Vegetationen är oftast mager och artfattig, men i vissa näringsrikare stråk kan blomprakten vara stor, särskilt under våren, med blåsippor, gulsippor, skogsbingel och ramslök. Ett stort antal fågelarter häckar i den omväxlande naturen. Höst och vår sträcker både småfågel, rovfågel och sjöfågel förbi Kullaberg.

Filmfakta

Titel: Vitsippans sista sång
Inspelad: 2008
Längd: 6,29 min
Regi, foto & klipp: Thor-Björn Bergman