Kidox.tv – levandegör och inspirerar

Kidox.tv är ett unikt projekt med målsättning att låta barn och unga komma till tals i dokumentärer, reportage och filmer. Kidox.tv ska bli en plats där man kan höra och se hur barn tänker, känner och drömmer. Vi tar barn och deras tankar och känslor på allvar och gör det på ett både seriöst och lekfullt sätt. Kidox.tv ska vara en positiv och inspirerande kraft.

Enligt många experter beror merparten av allt missbruk, all kriminalitet och all mental ohälsa på en otrygg och problematisk uppväxt. Vård och rehabilitering kostar samhället många miljarder varje år, ändå drar man ohämmat ner på insatser riktade till barn och ungdom. Minskade resurser till fritidsgårdar, svagare ställning för estetiska ämnen och en skola där läraryrket får en allt mer minskad status är några exempel. Nu får det vara nog. Politiker, beslutsfattarna och vi alla måste börja lyssna mer på barnen. De är vårt ursprung, vårt nu och vår framtid.

Initiativtagare till Kidox.tv är filmaren och producenten Thor-Björn Bergman som under de senaste fyra åren producerat över 50 filmer och reportage inom området övergrepp, utsatthet och dess konsekvenser. Projektet finansierades av Hugo Stenbecks stiftelse och administrerades av stiftelsen Believe. Nu tar Thor-Björn ytterligare ett steg i sitt sociala uppdrag och lanserar ett projekt som på ett positivt och inspirerande sätt vill synliggöra barns behov, känslor och drömmar. Kidox.tv.

Vill du vara med och utveckla Sveriges kanske just nu viktigaste barn- och ungdomsprojekt? Nu söker Thor-Björn sponsorer, finansiärer och samarbetspartners.

Filmfakta

Titel: Kidox.tv – teaser
Inspelad: 2013
Längd: 1 min
Medverkande: Maximus, Josefine, Nokoo och Emmie
Manus, regi, foto & klipp: Thor-Björn Bergman
Rådgivare: Ulf Bergman