Jag vill så gärna tro

Eva är uppvuxen i ett kristet hem och blev utsatt för sexuella kränkningar av sin ingifta farbror. Han var medlem i missionsförbundet och de flesta hade stort förtroende för honom. Det var ingen som tog Eva på allvar och det var först när mannen antastade även andra barn som man förstod att något var fel. Eva blev oerhört besviken på människorna inom kyrkan och visade detta på ett utagerande sätt. I tonåren lämnade hon verksamheten i protest, men valde att komma tillbaka när hon var 27 år. Idag har Eva hittat en trygghet i kyrkan och har valt att berätta sin historia och försöka hjälpa andra som har drabbats på samma sätt. Med sången och musiken vill hon sprida kunskap om övergrepp och konsekvenser till kyrkliga organisationer och samfund.

Filmfakta

Titel: Jag vill så gärna tro
Inspelad: 2011
Längd: 33 min (preview 2 min)
Medverkande: Eva Wärn
Manus, regi, foto & klipp: Thor-Björn Bergman